Orang-orang Sholeh yang disambut Alloh [1]

A H L I

Oleh : K.H.M. ABDUL GAOS SAEFULLOH MASLUL

Didalam Al-Qur’an al-karim dijelaskan bagaimana Alloh menyambut kedatangan ahli Al-Husna / ahli Lâ-ilâha-illa-lloh, Seperti dalam firman-Nya

“Bahwasannya orang-orang yang telah ada ketetapan untuk mereka sejak dahulu (sebelum lahir) kalimah  Al-Husna / ahli Lâ-ilâha-illa-lloh dari Kami, mereka dijauhkan dari neraka jahanam sejak sekarang. Mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka itu dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kematian dan hari Qiyamat) dan mereka disambut oleh Malaikat. Malaikat itu berkata, “Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu” (Q.S Al-Anbiya : 101-103).

Ayat  di atas membuktikan kebenaran Al-Qur’an yang salah satu ayatnya dijadikan “Judul” oleh Asy-Syeikh Ahmad shohibulwafa Tajul ‘Arifin ra (Pangersa Abah Anom), di dalam tulisan beliau yang dinamakan Miftah al-Shudur (kunci pembuka hati), yaitu : Baca pos ini lebih lanjut