Keistimewaan & Karomah Wali Alloh yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Sunah [2]

Bukti naqli yang digali Al-Qur’an dan Al-Sunah, diantranya adalah karomah yang terdapat di Al-Qur’an dalam kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa dari rahimnya tanpa suami. Juga yang terjadi pada Maryam pada saat Nabi Zakaria mengasauh dan memberi nafkah padanya. Begitu pula dengan kisah Ashaf, menteri dalam kabinet Nabi Sulaiman, yang menyampaikan curah pendapatnya mengenai Istana Bilqis. Begitu juga dengan kisah Ashabul Kahfi. Mereka ini sekolompok pemuda yang beriman yang mengkhawatirkan keimanannya dari kezaliman raja yang berkuasa di daerahnya.  Kemudian mereka keluar meninggalkan daerahnya dan masuk bersembunyi di sebuah gua. Mereka tinggal di gua ini tanpa dibekali makanan dan minuman selama 309  tahun dalam keadaan tertidur.

Baca pos ini lebih lanjut